Khamis, 20 Disember 2012

PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKTIKAL

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH
INDEK PETUNJUK KEMAJUAN - KPI INDEK
PERANCANGAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN TEKTIKAL
PENGURUSAN SESI PETANG 2013 - 2015

ANALISA PERSEKITARAN TOW / COW METRIK – BIDANG / UNIT : PENGURUSAN SESI PETANG( S ) KEKUATAN

S1. Hubungan erat antara guru 
      guru dengan pentadbir 
      sekolah
S2. Hubungan erat antara 
       ibubapa dan  PIBG dengan 
       pentadbir sekolah
S3. Perancangan yang kondusif 
       dan  berjaya
S4. Kemudahan prasarana 
       yang  lengkap , ceria dan 
       kondusif


( W ) KELEMAHAN

W1. Kekurangan guru opsyen 
        Bahasa Melayu
W2. Budaya guru baru dari 
        sekolah lain , daerah atau 
        negeri lain
W3. Komitmen segelintir guru 
        yang kurang produktif
W4. Tiada dana khusus untuk
        mengendalikan program 
        tertentu

( O ) PELUANG

O1. Kepercayaan dan 
       keyakinan ibubapa terhadap 
       guru – guru dan pentadbir  
       sekolah yang tinggi

O2. Adunan pengalaman guru – 
       guru dan ibubapa pelajar 
       yang mantap

O3. Persekitaran luaran yang 
       boleh  meransang 
       peningkatan prestasi   
       pelajar


STRATEGI SO

1.Sistem penyaluran maklumat 
   yang komprehensif – Blog 
   dan  Facebook
2. Membina jaringan kepakaran 
    antara pentadbir dengan 
    ibubapa khasnya Program 
    Linus dan kssr
3. Merancang program yang 
    komprehensif dan 
    bersistematik berdasarkan 
    situasi  semasaSTRATEGI WO

1. Merancang keperluan guru 
    untuk kegunaan sesi petang 
    secara maksimum dan 
    memaklumkan dalam   
    mesyuarat pentadbiran
2. Mengadakan taklimat dan 
    orientasi guru baru , ibubapa 
    serta pelajar baru
3. Menyediakan kertas kerja 
    untuk mendapat sumber 
    kewangan
(C ) CABARAN

C1. Harapan tinggi ibubapa 
       terhadap pencapaian 
       akademik anak – anak 
       mereka
C2. Banyak terdapat program 
       baru  kementerian yang 
       diperkenalkan dan 
       memerlukan kemahiran atau 
       kepakaran yang tinggi.
C3. Perkembangan teknologi 
      dalam system pendidikan 
      kini memerlukan tuntuta  
      yang  tinggi
C4.Pengurusan yang telus dan 
      produktif

STRATEGI SC

1. Meningkatkan pencapaian 
    prestasi akademik dari aspek
    kualiti dan kuantiti dalam 
    peperiksaan dalaman
2. Membina jaringan yang 
    efektif dengan pihak – pihak 
    yang berkepentingan
    terutama dengan JU Daerah 
    dan Guru Cemerlang
STRATEGI WC

1. Mengadakan sesi taklimat 
    bersama  ibubapa pelajar baru 
    berkaitan dengan program 
    Linus dan kssr
2. Mendapatkan maklumat dari 
    sumber internet untuk 
    disalurkan  kepada  ibubapa 
    dan pihak lain 
    yang berkepentingan
3. Mengamalkan konsep 
    kekeluargaan dalam segala 
    aspek pengurusan dan tidak 
    membina tembok pemisah
(C ) CABARAN

C1. Harapan tinggi ibubapa 
       terhadap pencapaian 
       akademik anak – anak 
       mereka
C2. Banyak terdapat program 
       baru  kementerian yang 
       diperkenalkan dan  
       memerlukan kemahiran 
       atau  kepakaran yang   
       tinggi.
C3.Perkembangan teknologi 
      dalam system  pendidikan 
      kini   memerlukan 
      tuntutan yang  tinggi
C4.Pengurusan yang telus dan 
      produktif

STRATEGI SC

1.Meningkatkan pencapaian 
   prestasi akademik dari aspek 
   kualiti dan kuantiti dalam 
   peperiksaan dalaman
2.Membina jaringan yang efektif 
   dengan  pihak – pihak yang 
   berkepentingan terutama 
   dengan JU Daerah dan Guru
   Cemerlang
STRATEGI WC

1. Mengadakan sesi taklimat 
    bersama  ibubapa pelajar baru       
    berkaitandengan program 
    Linus dan kssr
2. Mendapatkan maklumat dari 
    sumber internet untuk 
    disalurkan kepada 
    ibubapa dan pihak lain yang
    berkepentingan
3. Mengamalkan konsep 
    kekeluargaan dalam segala 
    aspek pengurusan dan
    tidak membina tembok 
    pemisahPENILAIAN STRATEGI TERBAIK


BIL

       STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1
  ST1 -   Program kssr / pbs

2
  ST2 -   Program Linus Literasi dan Numerasi

3
  ST3 -   Program Literasi Bahasa Inggeris

4
  ST4 -   Program Pemulihan Linus Tegar

5
  ST5 -   Program Tasmek – JQAF

6
  ST6 -   Program Kem Bestari Solat

7
  ST7 -   Program Solat Berjemaah

8
  ST8 -   Program Solat Jumaat

9
  ST9 -   Program Tansisi Pelajar tahun 1

10
  ST10 - Program Orientasi Pelajar Tahun 1

11
  ST11 - Program Sahsiah Ku  Gemilang


ANALISA PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERAT


    KRITERIA PEMILIHAN

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11

1. Tahap kesukaran   
     proses

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

2. Kopetensi staf yang 
    bertanggungjawab

4

4

5

5

3

4

3

4

4

4

3

3. Sumber kewangan

2

2

2

4

3

4

3

4

4

4

2

4. Kemudahan 
    infrastruktur

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5. Andaian keupayaan 
    mengatasi halangan

4

4

2

4

3

4

3

4

4

4

3

6. Andaian hasil yang 
     dijangkakan -   
     objektif , matlamat

5

4

2

4

3

4

4

4

4

4

3

7. Akur / kepatuhan 
    mandat / arahan

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

8. Rekod 
    Keberkesanan

4

4

2

4

3

4

3

3

4

4

3

9. Kesesuaian dengan 
    persekitaran terkini

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

Jumlah skor

36

31

29

38

28

36


32

35

36

36

30

Ulasan

2

7

10

1


11

3

9

6

4

5

8

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


KEUTAMAAN

STRATEGI YANG DIJANA

1

  ST4  - Program Pemulihan Linus Tegar

2

  ST1  - Program Kurikulum Standart Sekolah Rendah dan Pentaksiran 
           Berasaskan Sekolah

3

  ST6  - Kem Bestari Solat

4

  ST9  - Program Transisi Pelajar Tahun 1

5

  ST10  - Program Orientasi Pelajar Tahun 1

6

  ST8  - Program Solat Jumaat

7

  ST2  - Program Linus Literasi dan Numerasi

8

  ST11 - Program Sahsiah Ku Gemilang

9

  ST7  - Program Solat Berjemaah

10

  ST3  - Program Literasi Bahasa Inggeris

11

  ST5  - Program TasmekPELAN STRATEGIK 2013 , 2014 DAN 2015
SESI PETANG
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH
NKRA            : Meluaskan Akses kepada pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub – NKRA : PraSekolah / LINUS / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru


Isu

Masalah

Matlamat

Strategi
Indicator
Pencapaian

TOV

2013

2014

2015

   Budaya    
   kerja

  Anggaran 5%  
  tak mencapai 
  tahap

  Mengurangkan 
   peratusan

  Memantau dan   
  beri teguran & 
  Bimbingan

Berjaya

90%

95%

95%

95%

 Ketelusan
Pengurusan

  Sukar 
  membuat 
  keputusan

  Kes atau    
  program 
  terganggu

  Berdasarkan  
  situasi semasa

Berkesan

90%

95%

95%

95%

   Disiplin

   Pelajar

   Anggaran   
 10% kerap 
  melakukan 
  kesalahan

  Mengurankan 
   peratusan

  Memantapkan
  unit disiplin dan
  kaunseling

Berkesan

90%

95%

95%

95%

 Linus dan
Linus Tegar
 Pelajar baru -
 Pelajar dari
 sekolah lain
 Mencapai KPI 
 yg ditetapkan
  Memantapkan 
  program sedia 
  ada

Berjaya

90%

95%

95%

95%

 Program Kssr / pbs

  Kemudahan 
  bilik operasi
  Kelancaran 
   operasi dan 
  pengurusan
  Menggunakan
  kemudahan
  sedia ada

Mencapai KPI

95%

95%

95%

95%

 Linus BI


 Program baru

Mencapai KPI
  Mendapatkan  
  maklumat 
  berkaitan


Belum Uji

-

90%

95%

95%


PELAN TEKTIKAL 2013 , 2014 DAN 2015
SESI PETANG
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH
NKRA            : Meluaskan Akses kepada pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub – NKRA : PraSekolah / LINUS / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru


BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNG
JAWAB

TEMPOH

KOS

INDI
KATOR

TOV

ETR

1

ST1

  Mencapai KPI  
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan  
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun

-

Berjaya

85%

90%

2

ST2

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun
-


Berjaya

85%

90%

3

ST3

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun
-

Berjaya

85%

90%

4

ST4

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun
-

Berjaya

85%

90%

5

ST5

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun
-

Berjaya

85%

90%

6

ST6

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  2 kali 
  setahun
-

Berjaya

85%

90%

7

ST7

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
Sepanjang
tahun
-

Berjaya

85%

90%

8

ST8

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir
  Sepanjang
  tahun
-

Berjaya

85%

90%

9

ST9

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir

  2 minggu
-

Berjaya

85%

90%

10

ST10

  Mencapai KPI 
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir

  1 hari
-

Berjaya

85%

90%

11

ST11

  Mencapai KPI
  sasaran
  Guru Besar
  Barisan 
  Pentadbir


1 minggu
-
Belum
uji

-

90%


PELAN TINDAKAN – PROGRAM KSSR / PBS
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH  AMPANG , SELANGOR DARUL EHSAN
SESI            : PETANG
NAMA GURU BESAR : PN. JAMILAH BT ABD. RAHMAN
NAMA PENOLONG KANAN : EN. MOHD. YUSOF B. HAMZAH ( GPK 1 ) , EN. ISHAK B. OSMAN ( GPK PETANG )


BIL

MESYUARAT / PROSES KERJA


TINDAKAN YANG DIAMBIL

1

 16hb. Nov 2012.

 1. Membentangkan laporan pencapaian pelajar tahun 1 
    dan 2 Program kssr / pbs – Penilaian Akhir Tahun 
    2012.
 2. Mengenalpasti kelemahan dan menyediakan pelan 
     tindakan untuk tahun2013 supaya wujud peningkatan 
     prestasi pelajar khasnya pelajar tahun 2 –
     subjek teras.


2

  9hb. Nov 2012.

 1. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik – Pelajar 
     terbanyak band 6 , pelajar terbanyak band 5 dan 
     terbaik dalam kelas serta aliran.
 2. Menetapkan syarat penerima anugerah dan katogeri 
     anugerah
 3. Menyediakan senarai penerima anugerah


3

  Mesyuarat pertama – Ajk Pbs 
  Peringkat Sekolah 1. Penubuhan Ajk bagi tahun 2013
 2. Menentukan hala tuju dan perancangan tahun 2013
 3. Menentukan keperluan guru – standart kurikulum , 
     standart prestasi dan eviden yg akan digunakan 
     sebagai instrument penilaian.4

  Mesyuarat ke 2 – Feb / Mac

 1. Memastikan semua guru tahun 1 , 2 dan 3 memiliki 
     bahan keperluan pengendalian kssr / pbs
 2. Memastikan guru memiliki Fail Showcase guru mata 
     pelajaran
 3. Memastikan guru kelas tahun 1 khasnya menyediakan 
     Fail Peribadi pelajar
 4. Memastikan bilik operasi kssr tahun 3 disediakan dan 
     memindahkan Fail peribadi pelajar tahun 1 ke tahun 2 
     dan tahun 2 ke tahun 3


5

  Mesyuarat ke 3 – Mei / Jun

 1. Postmoten data pencapaian prestasi pelajar pertengahan 
     tahun dan mengesan kelemahan untuk penambahbaikan
 2. Perancang untuk memberikan Sijil dan Lencanan 
     Cemerlang Band 6 ,  Band 5 pertengahan tahun sebagi 
     motivasi pelajar


6

  Mesyuarat ke 4 – Okt / Nov

 1. Postmotem data pencapaian prestasi pelajar Penilaian 
     Akhir tahun untuk  penyampaian Sijil 
     KecemerlanganAkademik Akhir Tahun dan mengesan
     kelemahan untuk penambahbaikan
 2. Perancangan Hari Anugerah Kecemerlangan
 3. Perancangan Hari Orientasi pelajar tahun 1 dan taklimat 
     pentadbir kepada  ibubapa pelajar tahun 1 – kssr
 4. Perancangan untuk menyediakan ruang dan pamiran kssr 
    / pbs , linus dan PemulihanPROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR KSSR / PBS
SEKTOR : PENGURUSAN AKADEMIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 BIDANG
 PENINGKATAN

OBJEKTIF

KPI

JUN
2013

JUN
2014

JUN
2015

NOV
2013

NOV
2014

NOV
2015

 Subjek Teras
 Bahasa Melayu
 Bahasa Inggeris
 Matematik
 Dunia Sains Tek.
 PI / PM


 Meningkatkan 
 bilangan pelajar 
 melepasi tahap 
 pencapaian 
 sekurang 
 kurangnya band 
 3

Peratus   100%

Bilangan 
T 1 - 320
T 2 - 275
T 3 - 30180%256/320

220/275

241/301


85%272/320

234/275

256/301


90%288/320

248/275

271/301


85%272/320

234/275

256/301


90%288/320

248/275

271/301


90%288/320

248/275

271/301

Subjek bukan teras
 Pend. Seni Visual
 Pend. Jasmani
 Pend. Kesihatan


 Meningkatkan  
 bilangan pelajar 
 melepasi tahap 
 pencapaian 
 sekurang 
 kurangnya band  
 3

Peratus   100%

Bilangan 
T 1 - 320
T 2 - 275
T 3 - 30195%304/320

261/275

286/301


95%304/320

261/275

286/301


98%314/320

270/275

295/301


98%314/320

270/275

295/301


98%314/320

270/275

295/301


98%314/320

270/275

295/301

 Subjek bertema
 Dunia Muzik


 Meningkatkan 
 bilangan pelajar 
 melepasi tahap 
 pencapaian 
 sekurang 
 kurangnya band  
 3


Peratus   100%

 Bilangan 
T 1 - 320

T 2 - 275

T 3 - 30195%


304/320

261/275

286/301


95%


304/320

261/275

286/30195%


304/320

261/275

286/30195%


304/320

261/275

286/30195%


304/320

261/275

286/30195%


304/320

261/275

286/301


                             
 Subjek 
 bertema
Dunia Muzik


 Meningkatkan 
 bilangan pelajar 
 melepasi tahap 
 pencapaian 
 sekurang 
 kurangnya band 3


Peratus : 100%

 Bilangan 
 T 1 - 320
 T 2 - 275

 T 3 - 30195%304/320

261/275


286/301


95%304/320

261/275


286/30195%304/320

261/275


286/30195%304/320

261/275

      286/30195%304/320

261/275


286/30195%  304/320

261/275


286/301


  Subjek 
  bahasa
  Bahasa
  Arab


  Meningkatkan 
  bilangan pelajar 
  melepasi tahap 
  pencapaian 
  sekurang 
  kurangnya band 3

Peratus : 100%

Bilangan 

 T 1 - 288

T 2 - 247

T 3 - 291


80%
230/288

198/247

233/291
80%
230/288

198/247

233/29180%
230/288

198/247

233/29185%
245/288

210/247

247/291

85%
245/288

210/247

247/291

85%
245/288

210/247

247/291HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK , MATLAMAT STRATEGIK , OBJEKTIF , KPI DAN SASARAN

SEKTOR : KURIKULUM – KSSR / PBS 2013 , 2014 DAN 2015

SUB. UNIT : PENGURUSAN KSSR / SPPBS


BIDANG


ISU STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV

2012

2013

2014

2015

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3


Peningkatan kelulusan semua mata pelajaran kssr


Memastikan objektif tercapai

Meningkatkan penguasaan pencapaian sekurang kurangnya band 3

Peratus
100
Bilangan
T 1 - 320
T 2 - 275
T 3 - 30180%


256

220

241


80%


256

220

241


85%


272

234

256


90%


288

248

271


90%


288

246

271

Subjek Teras
Bah. Melayu
Bah. Inggeris
Matematik
Dunia Sains
PI / PM

1.Penguasaan
   pelajar 
   tahun 1  
   belum di uji

2.Pencapaian 
   pelajar 
   tahun 3   
  2013 di beri 
  penekanan

3.Penguasaan
   pelajar 
   tahun 2 


1.Memastikan 
   pelajar 
   tahun 1 – 
   2013 
   mencapai  
   KPI
2. Tumpuan 
    khusus kpd 
    pencapaian 
    pelajar 
    tahun 3

Meningkatkan penguasaan pencapaian sekurang kurangnya band 3

Peratus
100
Bilangan
T 1 - 320
T 2 - 275
T 3 - 30180%


256

220

241


80%


256

220

241


85%


272

234

256


90%


288

248

271


90%


288

248

271

ANALISA SWOT – PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAN KURIKULUM STANDART SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH , AMPANG , SELANGOR DE


KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Program dan aktiviti 
    di jalankan mengikut
    perancangan

-  Pelajar TIDAK sedar 
    bahawa  mereka 
    sentiasa di nilai setiap
    masa
- Kerjasama yg erat 
   antara pihak 
   pengurusan sekolah 
  dgn  ibubapa pelajar
- Ada segelintiran 
   ibubapa yg masih 
   kurang faham dan 
   masih tebal dgn exm 
   oriented
2. Penyusunan semula 
    pelajar tahun 1 -
   2013 dapat  
    membantu 
    kecemerlangan
    program

-  Pelajar kurang 
    memberikan tumpuan 
    semasa p & p  kerana 
    mereka menganggap
   TIDAK ada peperiksaan
-  Sekolah memiliki 
   Jenama yg  baik 
   maka ia menjadi 
   daya tarikan 
   ibubapa
-  Di anggarkan 5 – 
   10% pelajar  terabai 
    khasnya 2 kelas
   bawahan kerana 
   kurang bantuan dari 
   ibubapa di  rumah
3. Kumpulan guru
    berpengalaman dan 
    terlatih  kssr

-  Guru guru tahun 3 masih
    baru dalam program 
    kssr kerana kali pertama
    diperkenalkan dan 
    kursus  telah diberikan
- Rekod penguasaan
   pelajar khasnya 
   tahun 1 yg baik ke 
   tahun 2 mencapai
   sasaran 80%


4. Kemudahan 
    prasarana yg
    mencukupi dan 
    kondusif


 - Rekod penguasaan 
    pelajar tahun 2  yg 
    akan naik ke tahun 
   3 juga  baik iaitu 
    lebih dari 75%
  5. Pentadbir sentiasa peka 
    dan mengambil berat 
    tentang prestasi program6. Lebih daripada 90% 
    ibubapa  pelajar 
    memahami programJADUAL : PELAN OPERASIPELAN OPERASI – PERTENGAHAN TAHUN
NAMA PROJEK : LENCANA CEMERLANG BAND 5 / 6 DAN SIJIL CEMERLANG
RASIONAL : Memastikan pelajar dapat meningkatkan prestasi dengan memberikan pengiktirafan atas kecemerlangan mereka
OBJEKTIF   : Meningkatkan prestasi kelulusan semua mata pelajaran sekurang kurangnya 85% Band 3
TARIKH      : Januari hingga Jun


BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS PELAN


1

Mesyuarat AJK PBS Peringkat Sekolah
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber aktiviti


Guru Besar
Penolong Kanan 1
Penolong Kanan Petang
AJK PBS Peringkat Sekolah
Setiausaha PBS
Semua guru guru tahun 1 , 2 dan 3


1 hari

Dari masa ke semasa

Pentadbir dan semua ajk yang terlibat

2

Mesyuarat Penyelarasan pemilihan penerima anugerah lencana dan sijil


GPK 1
GPK Petang
S/ U PBS

Penyelaras tahun 1 , 2 dan 3


1 hari

Pentadbir dan semua ajk yang terlibat

3

Hari Penyampaian Anugerah


Guru Besar
Semua ajk perlaksana


 1 hari                          

Pentadbir dan semua ajk yang terlibatPELAN TINDAKAN PROGRAM LINUS – LITERASI DAN NUMERASI
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH , AMPANG , SELANGOR DARUL EHSAN
SESI : PETANG
NAMA GURU BESAR : PN. JAMILAH BT. ABD. RAHMAN
NAMA PENOLONG KANAN : EN. MOHD. YUSOF B. HAMZAH ( GPK 1 ) EN. ISHAK B. OSMAN ( GPK PETANG )


BIL

MESYUARAT / PROSES KERJA


         TINDAKAN YANG DIAMBIL

1

 11 hb. Jan 2013 – Minggu ke 2
 Transisi


 Ujian Dignostik Bahasa Melayu , Matematik dan Bahasa  
 Inggeris akan di laksanakan kepada semua pelajar tahun 1 
 untuk menilai keupayaan mereka sebelum meneruskan 
 pelajaran tahun 1 sepenuhnya


2

16hb. Jan 2013.

1.      Mengasingkan pelajar mengikut keupayaan selepas 
      Ujian Dignostik
      Bahasa Melayu , Matematik dan Bahasa Inggeris
      Dijalankan semasa Minggu Transisi selama 2 minggu.
      Pelajar Linus TEGAR kelas Pemulihan dan pelajar
      LINUS dalam kelas Impian dan Prograsif untuk
      dibimbing selama 3 bulan sebelum Ujian Saringan 
      Pertama
2.      Program Linus , Pemulihan dan Program kssr akan 
      bermula sepenuhnya sehimgga ujian saringan pertama 
      pada bulan Mac 2013


2

17hb. Jan 2013.
1.      Memaklumkan kepada ibubapa pelajar berkaitan dengan kelas mereka yang baru selepas saringan dan akan kekal hingga akhir tahun
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR LINUS LITERASI DAN NUMERASI


SEKTOR : PENGURUSAN AKADEMIKBIDANG
PENINGKATAN

OBJEKTIF

KPI

SARINGAN

SARINGAN

SARINGANPERTAMA
KE DUA
KE TIGA

Akademik

Mengurangkan bilangan pelajar Linus dan Linus Tegar

Peratus

Bilangan
Tahun 1 – 320
-          Literasi BM
-          Literasi BI
-          Numerasi


Tahun 2 – 275
-          Linus Literasi – 
      22 / 275
-          Linus Numerasi – 19 / 275

Tahun 3 – 301
-          Linus Literasi – 
       2 / 301
-          Linus Literasi 
      Tegar – 
      1 / 301
-          Linus Numerasi - 
      Tiada


85%48 / 320
48 / 320
48 / 320


50%

11 / 275

8 / 27550%

1 / 301

1 / 301
-

90%32 / 320
32 / 320
32 / 320


 50%

5 / 275

4 / 27550%

-
-
-

95%16 / 320
16 / 320
16 / 320


 50%

 2 / 275

2 / 275-

-
-
-

 
JADUAL : PELAN OPERASI
PELAN OPERASI 1

NAMA PROJEK : Celik Huruf
RASIONAL         : Memastikan pelajar dapat mengenal huruf dan dapat meningkatkan penguasaan 
                               membaca
OBJEKTIF           : Mengurangkan peratus dan bilangan pelajar Linus dan Linus Tegar Literasi Bahasa 
                               Melayu
TEMPOH             : Januari hingga November
KUMPULAN SASARAN : Semua pelajar tahun 1 . Linus Literasi tahun 2 , Linus Literasi tahun 3 dan Linus Tegar tahun 3


BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS PELAN


1

Mesyuarat AJK Linus
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber aktiviti


Guru Besar
Penolong Kanan 1
Penolong Kanan Petang
AJK PBS Peringkat Sekolah
Setiausaha PBS
Semua guru 1 , 2 dan 3

1 hari

Dari masa ke semasa

Pentadbir dan semua ajk yang terlibat

2

Surat Menyurat Jemputan AJK ke mesyuarat


Penyelaras linus tahun 1 , 2 dan 31 minggu sebelum tarikh mesyuarat


3

Penyediaan Jadual untuk guru menjalankan aktiviti


Penyelaras Linus Literasi dan Numerasi


 Sebelum mesyuarat

Borang maklumat

4

Penyediaan tempat mesyuarat

Penyelaras Linus


2 hari sebelum mesyuarat

Bilik Operasi Pemulihan

5

Perbincangan aktiviti tahunan


Semua guru Bahasa Melayu , matematik dan Bahasa Inggeris – Ajk Panitia mata pelajaran


Untuk tahun 2013

Rancangan / Program tahunan Panitia mata pelajaran

6

Penyediaan lembaran kerja KSSR / LINUS


Semua guru mata pelajaran – BM , BI dan MATHS

Januari hingga November

Lembaran kerja / evidens

7

Perlaksanaan

Ketua Panitia yang terlibat dan guru guru mata pelajaran


 Januari hingga November

Ketua Panitia
Penyelaras Linus
Penyelaras kssr
Guru Pemulihan

ANALISIS SWOT – LINUS LITERASI DAN NUMERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH , AMPANG , SELANGOR DE


KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Program dan aktiviti 
    di jalankan mengikut
    perancangan

-  Terdapat pelajar yang
    TIDAK menerima
    pendidikan awal 
    sebelum ke  tahun 1

- Kerjasama yg erat  
antara pihak pengurusan sekolah dgn ibubapa pelajar
- Ada segelintiran ibubapa yg masih kurang faham dan 
 masih tebal dgn exm 
 oriented
2. Penyusunan semula pelajar tahun 1 – 2013 dapat membantu kecemerlangan program
-  Masalah sosioekonomi ibubapa atau penjaga menyebabkan pelajar terabai dirumah
-  Sekolah memiliki Jenama yg  baik maka ia menjadi daya  tarikan ibubapa
-  Di anggarkan 
5 – 10% pelajar  terabai khasnya 2 kelas  bawahan kerana kurang  bantuan dari ibubapa di  rumah
3. Kumpulan guru berpengalaman dan terlatih
    

-  Pelajar LINUS atau LINUS TEGAR biasanya kehadiran  mereka ke sekolah kurang  memuaskan dan ada ibubapa  yg TIDAK mengambil berat

- Rekod penguasaan
  pelajar khasnya tahun 
 1 yg baik ke tahun 2 
  mencapai sasaran 80%

4. Kemudahan prasarana yg  mencukupi dan kondusif – Kelas Linus

Tiada
 - Sumbangan PIBG dan
 ibubapa dapat
 membantu
 menjayakan program yang dirancang
  

5. Pentadbir sentiasa peka dan  mengambil berat tentang prestasi program
Tiada
-  Pelajar yang menunjukkan pencapaian luar biasa akan diberikan Anugerah  Lonjakkan Pradigma Hari Anugerah Kecemerlangan Akhir Tahun


6. Lebih daripada 90% ibubapa pelajar memahami program

Tiada

Keberkesanan dan sasaran mudah dica


7. Kebanyakan pelajar  menghadiri kelas tusyen dan ibubapa sentiasa  memberikan sokongan


Tiada

Keberkesanan dalam proses pengajaran


8. Hampir semua murid – 95% mengikuti kelas Tadika / PraSekolah sebelum ke tahun  1


Tiada

Masalah penuasaan asas pembelajaran dapat diatasi - Literasi & Numerasi


9. Guru sentiasa menerapkan nilai nilai murni dan sentiasa memberikan galakan dalam  pengajaran dan pembelajaran


Tiada

Pelajar berektika dalam kelas dan kawalan kelas menjadi lebih mudah


1 ulasan: